Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal

Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal startet som et elevprosjekt i Sel musikkskole i 1997. Det var daværende rektor i musikkskolen Dag Gården og kulturkonsulent Olger Rønningen som hadde et ønske om å gjøre noe nytt for ungdommen i regionen.

For å imøtekomme behovene som dukket opp da musikkskolen ble omorganisert til musikk- og kulturskole, skulle en musikal gi rom for ulike kulturuttrykk som dans, musikk og drama. Det ble da bestemt at det skulle settes opp et utdrag av "HAIR" som hadde premiere i mars 1998. Det ble rettet mye oppmerksomhet mot organisering og styring. Verdifundamentet var også tidlig på plass. Dette var viktig for at alle i prosjektet skulle rette oppmerksomheten mot det som var, og fremdeles er viktig med ungdomsmusikalen; "Alle brikkene i puslespillet er like viktige" !

Gården og Rønningen gikk i gang med ny oppsetning allerede året etter. Da kom Vågå kommune med, og etter mye om og men fikk de endelig rettighetene på "GREASE" i 1999.

I 2000 var det klart for "FAME". 130 ungdommer meldte seg på, og alle skulle få være med. Det endte opp med at 110 fullførte prosjektet. Det ble satt opp 9 forestillinger på Otta, i tillegg til forestilling i Maihaugsalen på Lillehammer. Tilsammen rundt 6000 så forestillingene, og norddalen var i "musikalrus".

I 2001 var det klart for "JESUS CHRIST SUPERSTAR". Så langt var dette den største og mest krevende oppsetningen med tanke på sang, musikk og kostymeproduksjon. I tillegg til forestillingene i Otta kulturhus var vi i Maihaugsalen og  avsluttet med uteforestilling i Jutulheimen i Vågå.

Etter denne produksjonen ble det ett års pause før vi gikk i gang med "FOOTLOOSE" med premiere i 2003. Nå var Dovre kommune med på eiersiden. Dette var første gang Footloose ble satt opp i Norge, og vi måtte oversette manuset. Jon Vegard Lunde (den gang kulturkonsulent i Dovre og medlem av prosjektgruppa) og Arild Halvorsen (regissør) gjorde den jobben. Vi hadde med ca. 80 deltakere, og etter 9 forestillinger i Otta kulturhus fyllte vi opp to busser og dro til Maihaugsalen og senere Chat Noir og hadde forestillinger der.

I 2005 var det klart for "BOOGIE NIGHTS".  Vi var også først ute med den i Norge, og vår regissør Arild Halvorsen stod for den norske oversettelsen. 70 ungdommer fikk boltre seg med 70-talls musikk og tidsriktige kostymer, og dette ble en stor publikumsuksess. Vi avsluttet produksjonen med forestillinger i Maihaugsalen og Edderkoppen Teater i Oslo.

I 2007 satte vi opp fullversjon av "HAIR". Også her avsluttet vi med forestilling i Maihaugsalen og på Edderkoppen Teater i Oslo.

I  2008 kom Lesja kommune med på eiersiden og fire kommuner var sammen om å sette opp "BACK TO THE 80's" som hadde premiere våren 2009. Igjen var vi de første i Norge som satte opp denne, og igjen var det Arild Halvorsen som oversatte og bearbeidde manus. Denne gang avsluttet vi med forestilling i Olavshallen i Trondheim. 80 ungdommer deltok i oppsetningen og gjennomsnittsalderen var i underkant av 17 år. I forkant av audition jobbet vi målretta for å få med fremmedspråklig ungdom. 10 ungdommer fra h.h.v. Burundi, Litauen, Afghanistan, Thailand, Somalia og Kongo fullførte prosjektet.

I 2011 var det igjen tid for "GREASE". Etter 9 forestillinger i Otta kulturhus, avsluttet vi med èn forestilling i Maihaugsalen, Lillehammer.

"RENT" ble vår 10. oppsetning og hadde premiere i 2013. Fra 1997 og til 2013 hadde ca. 1000 ungdommer deltatt i musikaloppsetningene. Mye har endret seg underveis, men målsetningene og verdigrunnlagene er de samme!

Etter 10 oppsetninger hadde kommunene behov for å ta en pause for å se på nye organisasjonsmodeller. Det ble laget en forestilling satt sammen av låter fra våre tidligere oppsetninger, og med tidligere musikaldeltakere som fortalte med egne ord om verdien ved å delta i musikaloppsetningene. Forestillingen fikk navnet
"MUSIKAL, MUSIKAL"

I 2014 overtok Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal eieransvaret for Ungdomsmusikalen. Alle seks norddalskommunene står bak tiltaket og de ga Ung i Nasjonalparkriket ansvaret for å gjennomføre "HIGH SCHOOL MUSICAL" som hadde premiere 8. april 2016!

 

 

 

 

 

 

HOVEDSPONSORER